U Apothecary internet drogeriji posvećeni smo zaštiti i poštovanju vaše privatnosti. Na isti način kao što bismo očekivali od drugih da poštuju našu privatnost. Kombinovali smo politiku privatnosti, uslove korišćenja i politiku kolačića u ovu jedinstvenu politiku kako bismo vam olakšali pregled. Ova politika privatnosti postavlja osnovu na koji način prikupljamo, koristimo, otkrivamo, prenosimo i skladištimo vaše lične podatke. Odvojite trenutak da se upoznate sa praksama privatnosti Apothecary internet drogerije kako biste razumeli naše stavove u vezi sa rukovanjem vaših ličnih podataka i kako ćemo se prema njima odnositi na profesionalan i transparentan način.

 

 

Internet drogerija Apothecary objavila je ovu veb stranicu na adresi www.apothecary.rs, kako bi pružila mogućnost pregleda informacija, naručivanje i kupovinu kozmetičkih preparata, dijetetskih suplemenata, opreme za bebe, preparata za lepotu, vitamina, kao i drugih drogerijskih proizvoda namenjenih fizičkim i pravnim licima u Srbiji. Ujedno, na sajtu www.apothecary.rs objavljujemo i zanimljive informacije i vesti iz oblasti lepote i kozmetike, kao i više informacija o našoj kompaniji, poslovanju, vestima, studijama slučaja, prezentacija proizvoda, dostignućima, partnerstvima i slobodnim radnim mestima. Imamo na umu da bi našu politiku trebalo da čitaju ljudi koji nisu stručna javnost, te da tekst treba da bude lako razumljiv, pa smo u okviru ove politike izbegavali upotrebu administrativnog i pravnog žargona. To nas ujedno čini srećnim, jer smo ljudi.

 

Rukovalac prikupljenih podataka je Aesthetics drogerie d.o.o. ("Apothecary") i svi prikupljeni podaci biće obrađivani u skladu sa Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog Parlamenta i Evropskog Veća od 27. aprila 2016. godine o zaštiti fizičkih lica u odnosu na obradu podataka o ličnosti i slobodnom kretanju takvih podataka i o stavljanju Direktive 95/46/EC van snage (Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti, tj. „GDPR“) i važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije (Službeni glasnik Republike Srbije  br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012 koji se primenjuje na ovaj internet sajt.

 

 

Naši principi
Privatnost shvatamo ozbiljno i na taj način poštujemo i vašu privatnost. Zbog toga ćemo se potruditi da zaštitimo vašu privatnost korišćenjem dostupne sigurnosne tehnologije i poslovnog razuma u ​​rukovanju podacima. U slučaju saradnje sa trećim stranama, takođe možemo zatražiti potpisivanje NDA ugovora tj. ugovora o neotkrivanju podataka, gde ugovorno obavezujemo naše partnere da učine isto u poštovanju i zaštiti vaše privatnosti. Ovo se koristi i za poslovanje između kompanija, gde zajednički pružamo usluge našim kupcima i poštujemo privatnost kupaca u slučaju neotkrivanja poverljivih podataka.

 

Izbegavamo prikupljanje bilo kakvih ličnih podataka koji nisu neophodni za poručivanje preko inetrnet sajta www.apothecary.rs ili prilikom konkurisanja za posao. Za naše poslovanje prikupljamo poslovne informacije od naših partnera, klijenata i dobavljača, kao što su kontakt e-adrese, adrese, telefoni kako bismo organizovali i održavali poslovnu prepisku. Što se tiče ličnih podataka kupaca i korisnika sajta, u nastavku ćemo navesti koje lične podatke prikupljamo. Od strane kupaca možemo dobiti i više podataka nego što je to neophodno i uvek ćemo se ka njima odnositi kao i prema svakom pojedinačnom podatku. U takvim slučajevima od vas možemo dobiti date lične podatke koji mogu sadržati vaše ime, adresu, broj telefona, e-poštu, profil na društvenim mrežama, pitanja i upite koje ste napisali s ciljem da nas kontaktirate. Takođe se možete odlučiti da nam pošaljete više svojih ličnih podataka kao što su biografija i CV kada se prijavljujete za posao ili jednostavno odlučite da nas kontaktirate s ciljem da se generalno prijavite.

 

Takvi primljeni lični podaci koje ste odlučili da nam omogućite koristiće se samo u svrhe u koje su prvobitno primljeni ili prikupljeni. Biće vam jasno u našim odnosima i prepisci sa vama, kakve podatke o vama prikupljamo ako ih imamo i kako ćemo ih koristiti. Takođe, pobrinućemo se da sve vaše lične podatke možemo bezbedno da izbrišemo, ukoliko to zatražite od nas. Na primer, možete zatražiti da povučete svoj CV koji ste poslali za prijavu na posao, kao i da nas kontaktirate sa zahtevom za njegovo brisanje.

 

Ako mi ili naši dobavljači usluga prenesemo bilo koje informacije iz Evropske unije (EU) ili Evropskog ekonomskog prostora (EEA), to ćemo učiniti samo uz odgovarajuću zaštitu navedenu u GDPR-u i uz vaš pristanak. U bilo kom trenutku imate pravo da nam pošaljete prigovor na obradu vaših ličnih podataka i zatražite uklanjanje. To se može učiniti putem e-pošte tako što ćete kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka čije kontakte smo naveli u nastavku.

 

 

VLASNIK SAJTA I DOMENA WWW.APOTHECARY.RS:
Apothecary. Aesthetics drogerie d.o.o.

Preševska 98, 11000 Beograd, Srbija
Matični broj: 21614823
PIB: 112141183
Tel: +381 69 55555 79
E-mail: office@apothecary.rs
www.apothecary.rs

 

 

SAJT UREĐUJE:
Foster + Svensson d.o.o.

Preševska 98, 11000 Beograd, Srbija
Matični broj: 20922079
PIB: 108045843
Tel: +381 63 333386
E-mail: office@fostersvensson.com
www.fostersvensson.com

 

HOSTING SAJTA:
EUnet Hosting. Mainstream Public Cloud Services d.o.o.

Nušićeva 15, 11000 Beograd, Srbija
Matični broj: 20529466
PIB: 106118536
Tel: +381 11 3010500
www.eunethosting.com

 

Politika privatnosti odnosi se na sve informacije koje se o vama pružaju i prikupljaju u Apothecary internet drogeriji, bez obzira na to kako se one dobijaju, isporučuju, prikupljaju, opisuju ili čuvaju. Takođe transparentno prikazujemo kako se informacije mogu koristiti i kada se mogu otkriti, kao i na koji način možete da kontrolišete upotrebu i otkrivanje vaših pruženih informacija, i kako Apothecary štiti vaše podatke.

 

Bezbednost podataka u Apothecary drogeriji se ozbiljno shvata i čini je:
- politika bezbednosti podataka za sve zaposlenem kao i eksterno angažovane saradnike
- bezbednost podataka koja je organizovana interno kroz rad sa udaljenih lokacija i korišćenje dodeljenih uređaja
- detaljan odabir kadrova na osnovu prethodnih radnih iskustava i ekspertize, kao i susretanja sa bilo kojim oblikom podataka o ličnosti, čime se kroz dodatne obuke i treninge unapređuje proces zaštite podataka
- definisanje nivoa pristupa pri obradi podataka i korisničkih porudžbina
- tehničko-fizička zaštita radnog okruženja, kao i kompanijske opreme
- obavezna upotreba kriptografskih rešenja uz poštovanje politike sigurnosnih sistema
- bezbednost funkcionisanja komunikacionih uređaja i protokola
- odnosi sa partnerima i definisanje NDA ugovora (ugovora o poverljivosti podataka)
- usklađenost sa zakonskim i podzakonskim aktima Republike Srbije

 

U okviru ove politike privatnosti možete pogledati:
1. Zbog čega prikupljamo podatke
2. Koje podatke prikupljamo
3. Informacije u vezi sa oglašavanjem putem Interneta
4. Kakve se informacije daju trećim stranama, ako postoje
5. Kako možete promeniti ili kontrolisati prikupljene podatke
6. Informacije za korisnike koji se nalaze van EU
7. Promena Politike privatnosti
8. Ostale informacije u vezi sa vašom privatnošću
9. Kako kontaktirati Apothecary u vezi sa bilo kojim nedoumicama ili pitanjima u vezi sa vašim ličnim podacima
10. Kolačići (cookies) i linkovi ka ostalim sajtovima
11. Aplikacije i lokacije gde se nalaze vaši podaci

 

 

1. Zbog čega prikupljamo podatke

U Apothecary drogeriji možemo da prikupljamo različite vrste podataka o našim korisnicima, klijentima, posetiocima veb lokacija, korisnicima kanala društvenih mreža i nezavisnim veb lokacijama iz nekoliko razloga:

- zbog analize i istraživanja performansi internet sajta
- zbog različitih marketinških aktivnosti
- zbog poboljšanja pregleda i usluga koje nudimo i nadogradnje našeg internet sajta
- zbog odgovora na vaša pitanja i upite koji su poslati putem e-pošte, društvenih mreža, pošte ili telefona
- zbog komunikacije sa našim klijentima o njihovim nalozima, našim uslugama, proizvodima

 

2. Koje podatke prikupljamo

Apothecary drogerija prikuplja isključivo i samo neophodne podatke o korisnicma kako bi im obezbedila pravovremene usluge, kao i dostavila porudzbine u okviru definisanog vremenskog roka.

 

Podaci o korisnicima koji se prikupljaju su sledeći i njih korisnik navodi prilikom pravljenja porudžbine preko internet sajta www.apothecary.rs i to:

- ime i prezime
- naziv firme
- adresa za fakturisanje
- adresa za dostavu
- poštanski broj, grad ili mesto
- broj telefona
- e-mail adresa

 

Apothecary prikuplja samo neophodne, osnovne podatke o kupcima tj. korisnicima i neophodne podatke za poslovanje, kao i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Podaci prikupljeni na ovaj način biće korišćeni isključivo u svrhu isporuke poručenih proizvoda, kao i za slanje obaveštenja o trenutnom statusu porudžbine, kao i u svrhu dostave promotivnih materijala ili e-mail promocija i obaveštenja od strane kompanije, a na osnovu prethodno date saglasnosti kupca za prijem materijala ovog tipa. Prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe niti će oni biti prosleđeni trećim licima osim u svrhu dostave proizvoda. Pored navedenih podataka, prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje posetioci navedene internet adrese pretražuju, kupuju, kao i o stranicama koje posećuju. Ovi podaci se koriste isključivo kako bi naša ponuda bila što kvalitetnija za kupca, stranice unapređene i poboljšane i kako bi omogućili što jednostavniju kupovinu.

 

Prikupljene podatke koristimo za stvaranje različitih uvida, izveštaja i analiza, uključujući statistiku publike koja je pregledala određeni sadržaj ili o efikasnosti reklamne kampanje.

 

Kako bi naš marketing bio što efikasniji, pored podataka koje nam pružate ukoliko se registrujete, možemo dobiti i podatke od pouzdanih trećih strana koji će nam pomoći da shvatimo šta bi vas moglo zanimati. Ove informacije o „profilisanju“ proizvedene su od strane raznovrsnih izvora, uključujući javno dostupne podatke ili iz izvora poput anketa i anketa, gde ste dali dozvolu za deljenje podataka. Možete da odlučite da nam se takvi podaci ne dele iz ovih izvora tako što ćete se prijaviti na svoj nalog i promeniti postavke u odeljku o privatnosti.

 

Ne prikupljamo i ne skladištimo nikakve lične podatke o deci mlađoj od 16 godina. Za kupovinu preko internet sajta, kupac je potrebno da bude stariji od 18 godina i za ispravnost navedenih podataka je odgovoran usključivo kupac.

 

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne internet mreže u kriptovanoj tj. zaštićenoj formi SSL protokola i PKI ključeva i sistema, koji su trenutno najsavremeniji način za kupovinu preko internet sajta. Sigurnost podataka pri kupovini garantuje procesor platnih kartica tj. banka sa kojom kompanija ima sklopljen ugovor o saradnji i procesingu platnih kartica, te se time kompletan proces naplate odvija na stranicama banke, a ne navedenog internet sajta. Podaci sa platne kartice ni u jednom trenutku nisu dostupni našem sistemu niti zaposlenima u kompaniji.

 

 

3. Informacije u vezi sa oglašavanjem putem Interneta
Apothecary može da prikuplja podake u vezi sa oglašavanjem preko interneta i to preko specijalnih kolačića tzv. „cookies“ o kojima ćemo više informacija navesti u sledećim pasusima.

 

 

4. Kakve se informacije daju trećim stranama, ako postoje
Prikupljeni podaci su isključivo vlasništvo Apothecary tj. Aesthetics drogerie d.o.o. i pristup neće biti omogućen trećim licima osim u svrhu isporuke porudžbine i naplate, kao i u slučaju pravnog spora ili zahteva nadležnih organa. 

 

 

5. Kako možete promeniti ili kontrolisati prikupljene podatke
Podatke koje Apothecary ima o vama možete samostalno proveriti u okviru vašeg naloga na internet sajtu www.apothecary.rs, ukoliko ste registrovani korisnik, ili preko e-mail adrese office@apothecary.rs, ukoliko ste neregistrovani korisnik. U svakom trenutku možete zahtevati izmenu ili brisanje vaših podataka preko osobe zadužene za brigu o zaštiti podataka korisnika.

 

 

6. Informacije za korisnike koji se nalaze van EU
Kupovina preko internet sajta www.apothecary.rs je omogućena isključivo korisnicima iz Republike Srbije i svi podaci osoba van ili u EU registrovanih na navedenom internet sajtu biće tretirani u skladu sa ovom Politikom.

 

Osobe zadužene za zaštitu i privatnost moguće je kontaktirati mejlom na: dpo@apothecary.rs

 

 

7. Promena Politike privatnosti
Ukoliko u bilo kom trenutku Apothecary odluči da na drugačiji način zadrži ili upotrebi lične podatke, Apothecary će e-mailom ili postavljanjem obaveštenja na internet sajtu www.apothecary.rs obavestiti svoje kupce najmanje 30 dana pre promene u korišćenju.

 

Promena dokumenta u celini ili njegovih pojedinih delova je moguća od strane Apothecary (Aesthetics drogerie d.o.o.) i izmene stupaju na snagu odmah po objavljivanju na sajtu www.apothecary.rs.

 

 

8. Ostale informacije u vezi sa vašom privatnošću
Pristup vašim ličnim podacima će imati samo ona ovlašćena lica i odeljenja unutar Kompanije koja suštinski moraju biti upoznata sa tim podacima da bi mogli da sprovedu svoje aktivnosti. Nijedan vaš lični podatak nećemo saopštavati trećim stranama, niti bilo kojim eksternim telima ili organizacijama, osim kako je niže navedeno, ili ukoliko nam vi ne date svoju saglasnost za prenos podataka ili ukoliko se prenos podataka ne zahteva po osnovu primene zakona, odnosno ukoliko prenos podataka nije zakonom dozvoljen.

 

Pristup vašim ličnim podacima ima i Obrađivač podataka o ličnosti koji Kompaniji pruža usluge administriranja sajta, u meri u kojoj je obrada podataka o ličnosti obuhvaćena uslugama koje Obrađivač podataka o ličnosti pruža. Pored navedenog, možemo da angažujemo i druga lica kao Obrađivače podataka o ličnosti koji će nam pružati usluge, i možemo razmeniti vaše lične podatke sa takvim licima, kao i sa pravnim i drugim savetnicima, konsultantima koji nam pomažu. U svim ovim slučajevima, činimo sve da sačuvamo poverljivost vaših ličnih podataka, na primer zaključenjem ugovora o čuvanju poverljivosti i nesaopštavanju ličnih podataka.

 

Različiti servisi koji funkcionišu u okviru internet sajta www.apothecary.rs i čine da sveukupan utisak pri poseti interne sajta bude što bolji po kupca i osetioca sajta. Na primer globalna aplikacija za analitiku podataka - Google Analytics može da prikuplja podatke o sadržaju koji je pregledan (npr. koja oglasna kampanja), gde je sadržaj pregledan (npr. na kojoj veb lokaciji ili u kojoj aplikaciji) i opšte informacije o uređaju na kojem je sadržaj pregledan (npr. tablet ili pametni telefon, identifikator oglašavanja, IP adresa, operativni sistem).

 

Ovim trećim stranama ne saopštavamo kakav su sadržaj njihovi korisnici gledali, a Google Analytics nne može da sazna identitet korisnika drugih kompanija.

 

Mi ne identifikujemo ili pokušavamo da identifikujemo pojedince kada sprovodimo istraživanje tržišta. Naša kompanija nasumično prikazuje kratke ankete korisnicima koji su možda bili ili nisu bili izloženi sadržaju internet sajta. Odgovori su dobrovoljni. Ako posetilac odgovori na anketno pitanje, odgovor se čuva u bazi podataka. Ankete ne traže niti prikupljaju bilo kakve podatke kojima se kupci ili poestioci sajta mogu direktno identifikovati.

 

Internet sajt www.apothcary.rs pruža elektronski bilten koji sadrži vesti iz kompanije, promotivne aktivnosti ili slične promotivne sadržaje za koje se korisnici mogu prijaviti ili odjaviti u bilo kom trenutku. Korisnička adresa e-pošte koristiće se isključivo za slanje e-pošte isključivo iz ovog izvora, a u vezi sa poslovanjem Aesthetics drogerie d.o.o. tj. Apothecary brenda. Ni korisnička adresa e-pošte ni korisnički identitet neće se prodavati, iznajmljivati, prikazivati ili otkrivati pojedincima ili organizacijama izvan kompanije ili dobavljaču koje koristimo za slanje ovih biltena. Korisnici se mogu ukloniti sa mailing liste elektronskog biltena u bilo kom trenutku prateći uputstva za opciju odjave na kraju svakog biltena.

 

Apothecary može da koristi spostvene resurse za slanje e-mail poruke ili usluge trećih lica poput kompanije MailChimp. Prikupljeni lični podaci su ime i prezime, kao i e-mail adresa.

 

Mnogi od naših programa i veb lokacija omogućavaju vam da nam pošaljete e-poštu. Informacije koje navedete koristićemo da odgovorimo na vaš upit. Opšte informacije ćemo vam poslati samo putem e-pošte. Trebalo bi da vas podsetimo da e-pošta možda nije nužno zaštićena od presretanja. Zbog toga predlažemo da nam ne šaljete osetljive lične podatke (kao što je vaš JMBG – jedinstveni matični broj građana) putem e-pošte jer nije potreban. Apothecary nikada od vas neće tražiti mejlom, telefonom ili porukom broj vaše platne kartice. Ovi podaci se unose isključivo prilikom plaćanja preko interneta, i to posebno zaštićene stranice koju obezbeđuje procesor platnih kartica. Ako je nameravana komunikacija putem e-pošte vrlo osetljiva ili uključuje informacije poput vašeg bankovnog računa ili broja socijalnog osiguranja, trebalo bi da koristite drugi alternativni način slanja podataka putem bezbedne veb stranice, ako je dostupna.

 

 

9. Kako kontaktirati Apothecary u vezi sa bilo kojim nedoumicama ili pitanjima u vezi sa vašim ličnim podacima?
Za sve nedoumice i pitanja u vezi sa ličnim podacima možete kontaktirati osobu zaduženu za zaštitu i privatnost podataka i to:

 

Data Protection Officer; e-mail: dpo@apothecary.rs.

 

 

10. Kolačići (cookies) i linkovi ka ostalim sajtovima
Internet sajt www.apothecary.rs može koristiti kolačiće kako bi poboljšali iskustva korisnika dok koriste navedeni internet sajt. Kolačići (cookies) su mali delovi podataka koje vaš pretraživač uskladišti lokalno, koji pamti informacije, i pomaže da se identifikujete na sajtovima prilikom kasnijih poseta. Kolačići su jedinstveno dodeljeni nekom kompjuteru i može ih čitati samo server u domenu koji je izdao kolačić. U principu, kolačići pomažu korisnicima obavljajući određene funkcije kao što je pamćenje lozinke i lične preferencije u pogledu sajtova.

 

Možda ćete dobiti mogućnost da prihvatite ili odbijete kolačiće. Većina internet pretraživača automatski prihvata kolačiće, ali obično možete promeniti podešavanje svog pretraživača tako da odbije kolačić. Alternativno, možete izmeniti podešavanje svog pretraživača tako da vas svaki put obavesti kada se kolačić nudi i dozvoli vam da pojedinačno prihvatate ili odbijate kolačiće. Međutim, ukoliko odbijete da prihvatite kolačić, to može ometati rad i negativno uticati na korišćenje internet sajta. Naš software može sadržati linkove ka drugim sajtovima. Apothecary nije odgovorna za politiku privatnosti ili sadržaje drugih sajtova ili trećih lica.

 

Kolačiće koristimo iz više razloga:
- u statističke svrhe da pratimo koliko korisnika imamo i koliko često posećuju naše veb stranice. Prikupljamo informacije koje navode koje su naše stranice najčešće posećene i koje vrste korisnika i iz kojih zemalja
- koristimo druge organizacije za prikupljanje anonimnih korisničkih podataka, ponekad putem kolačića i veb-svetionika, (podaci ugrađeni u slike koji im omogućavaju da analiziraju kako se veb lokacija koristi i broj posetilaca). Na primer, naše veb stranice mogu sadržati određeni zaštićeni softver za merenje, koji će vam omogućiti da doprinesete istraživanju tržišta
- mi i drugi oglašivači možemo koristiti statističke kolačiće da bismo pratili ko je video oglas i kliknuo na njega.
- postavljanje kolačića na vaš računar znači da vam možemo prikazivati oglase koji bi vas mogli zanimati i omogućava nam da kontrolišemo koliko ih puta vidite i merimo koliko je efikasna bila oglasna kampanja. Oglašavanje nam pomaže da veb lokaciju ostane besplatnu za upotrebu. Više informacija o tome možete pronaći u odeljku Oglašavanje na mreži putem ove politike privatnosti, uključujući kako možete da se „odjavite“
- možemo da koristimo kolačiće „Flash“ da bismo sačuvali vaše postavke za vaš medijski uređaj (na primer, jačinu zvuka i tako dalje). Ako ih ne koristimo, možda nećete moći da gledate neki video sadržaj. Možete isključiti kolačiće, ali ako to učinite, možda nećete moći da koristite sve usluge na našim veb lokacijama i možda ćete videti više iskačućih prozora i drugog oglašavanja. To je zato što pomoću kolačića nećemo moći da ograničimo ono što vidite. Međutim, i dalje ćete moći da vidite naš urednički sadržaj
- mi ili druge kompanije možemo koristiti kolačiće za predlaganje i isporuku sadržaja za koji verujemo da bi vas mogao zanimati.

 

Dok pregledate naše stranice na sajtu, neki kolačići koje postavljamo na vaš računar biće reklamni kolačići, tako da možemo bolje da razumemo kakve vas stranice zanimaju. Tada možemo u vašem pregledaču prikazati oglašavanje zasnovano na tim uočenim interesovanjima. Na primer, ako čitate puno članaka o hrani i piću, možda će vam se pokazati više oglasa za hranu i piće. Važno je zapamtiti da nijedna od tehnika koje koristimo neće prikupljati informacije poput vašeg imena, adrese e-pošte, poštanske adrese ili broja telefona.

 

Takođe možemo da delimo anonimne podatke o ponašanju sa reklamnim partnerima, uključujući komercijalne organizacije koje finansiraju sadržaj označen kao „Podržava“, „Sadržaj koji se plaća / plaća“ ili „Sadržaj oglašivača / od naših oglašivača“. To može značiti da će vam se na drugim veb lokacijama prikazivati reklame zasnovane na vašem ponašanju na našim veb lokacijama. Takođe vam možemo pokazati oglasne poruke na našoj veb stranici na osnovu vašeg ponašanja na drugim veb lokacijama.

 

Neki od oglašivača omogućavaju prikazivanje oglasa na osnovu vaših uzoraka pregledanja i interakcija sa veb stranicama izvan našeg internet sajta. Na primer, ako ste posetili veb lokaciju mrežne prodavnice odeće, možda ćete početi da vidite oglase sa te iste veb lokacije za kupovinu koji prikazuju posebne ponude ili proizvode koji ste pregledali. Ovo omogućava kompanijama da vam se oglašavaju ako napustite njihov veb sajt bez kupovine.

 

Ako želite da onemogućite primanje ovakvog načina oglašavanja, to ne znači da više nećete primati oglasne poruke kada koristite naše veb lokacije. To samo znači da oglašavanje koje vidite neće biti prilagođeno vama.

 

Oglašavanje na mobilnim uređajima može zahtevati prikupljanje i deljenje jedinstvenog ID-a uređaja sa kompanijama koje kupuju prostor za oglašavanje u mobilnoj aplikaciji.


11. Aplikacije i lokacije gde se nalaze vaši podaci
Vaši podaci centralno se nalaze u okviru Apothecary drogerije i sajta www.apothecary.rs. Navedeni podaci nalaze se u Beogradu, u Srbiji i skladište se u Apothecary drogeriji, kao i na serverima u Beogradu i Kragujevcu kod našeg hosting partnera EUnet Hosting / Mainstream Public Cloud Services d.o.o. takođe u Srbiji. U nastavku možete da pogledate gde se sve nalaze i mogu da se pronađu vaši podaci, a koje ste nam dostavili u okviru procesa registracije, posete sajta www.apothecary.rs ili ličnim dostavljanjem u vidu pošte, mejla ili telefonskog poziva.

 

Aplikacije i lokacije na kojima se nalaze vaši podaci su:

 

Prikupljač podataka:

 

APOTHECARY. AESTHETICS DROGERIE D.O.O.

Razlog prikupljanja podataka:

 

Omogućavanje pristupa sajtu www.apothecary.rs, mogućnost naručivanja, dostave, kupovine i plaćanja proizvoda koji se nalaze na Apothecary sajtu

Vrsta prikupljenih podataka:

 

Kolačići i podaci o upotrebi. Informacije za registraciju korisničkog naloga na Apothecary sajtu koje je korisnik ostavio, kao i za realizaciju porudžbine, zatim broj transakcije, iznos, i IP adresa.

Naziv platforme:

 

Apothecary Backoffice, Apple Brain

Mesto obrade:

 

Beograd (Srbija)

 

 

Prikupljač podataka:

 

EUNET HOSTING. MAINSTREAM PUBLIC CLOUD SERVICES D.O.O.

Razlog prikupljanja podataka:

 

Omogućavanje pristupa sajtu www.apothecary.rs, mogućnost naručivanja, dostave, kupovine i plaćanja proizvoda koji se nalaze na Apothecary sajtu

Vrsta prikupljenih podataka:

 

Kolačići i podaci o upotrebi. Informacije za registraciju korisničkog naloga na Apothecary sajtu koje je korisnik ostavio, kao i za realizaciju porudžbine

Naziv platforme:

 

Apache server

Mesto obrade:

 

Beograd, Kragujevac (Srbija)

 

 

Prikupljač podataka:

 

POSTEXPRESS. JAVNO PREDUZEĆE „POŠTA SRBIJE”

Razlog prikupljanja podataka:

 

Informacije neophodne za isporuku i dostavu kupljenih proizvoda

Vrsta prikupljenih podataka:

 

Ime i prezime, adresa, mesto ili grad, broj telefona, naziv firme (ukoliko se isporuka vrši pravnom licu)

Naziv platforme:

 

Web Express

Mesto obrade:

 

Beograd (Srbija)

 

 

Prikupljač podataka:

 

CITY EXPRESS D.O.O.

Razlog prikupljanja podataka:

 

Informacije neophodne za isporuku i dostavu kupljenih proizvoda

Vrsta prikupljenih podataka:

 

Ime i prezime, adresa, mesto ili grad, broj telefona, naziv firme (ukoliko se isporuka vrši pravnom licu)

Naziv platforme:

 

Expedit

Mesto obrade:

 

Beograd (Srbija)

 

 

Prikupljač podataka:

 

MTS. TELEKOM SRBIJA A.D.

Razlog prikupljanja podataka:

 

Prijem poruka, poziva i pozivanje preko mobilne i fiksne mreže operatora

Vrsta prikupljenih podataka:

 

Datum poziva, vreme poziva, broj telefona, trajanje poziva, tekst/sadržaj poruke (SMS), datum poruke, vreme poruke, listing

Naziv platforme:

 

Core

Mesto obrade:

 

Beograd (Srbija)

 

 

Prikupljač podataka:

 

APPLE INC.

Razlog prikupljanja podataka:

 

Prijem poruka, poziva i pozivanje preko iMessage, FaceAudio i FaceTime platforme

Vrsta prikupljenih podataka:

 

Datum poziva, vreme poziva, broj telefona, trajanje poziva, tekst/sadržaj poruke (iMessage), poslate fotografije, poslati video snimci, lokacije uz poslate priloge, datum poruke, vreme poruke, istorija primljenih poruka i poziva

Naziv platforme:

 

iMessage, FaceAudio, FaceTime, iCloud

Mesto obrade:

 

Cupertino (SAD)

 

 

Prikupljač podataka:

 

FOSTER + SVENSSON D.O.O.

Razlog prikupljanja podataka:

 

Održavanje sajta www.apothecary.rs i realizacija marketinških aktivnosti. Foster + Svensson je povezano društvo sa Apothecary (Aesthetics drogerie d.o.o.)

Vrsta prikupljenih podataka:

 

Kolačići i podaci o upotrebi. Informacije za registraciju korisničkog naloga na Apothecary sajtu koje je korisnik ostavio, kao i za realizaciju porudžbine. Analitika podataka i posete sajta, upotrebe društvenih mreža i digitalnih kanala, zatim broj transakcije, iznos, i IP adresa.

Naziv platforme:

 

Apple Brain

Mesto obrade:

 

Beograd (Srbija)

  

Prikupljač podataka:

 

ALPHABET INC. GOOGLE INC.

Razlog prikupljanja podataka:

 

Google TAG - upravljač oznaka

Vrsta prikupljenih podataka:

 

Kolačići i podaci o upotrebi. Google analitiku / GTM koristimo na našim veb lokacijama za anonimno prijavljivanje upotrebe i oglašavanje na toj veb lokaciji.

Google analitika je usluga veb analize koju pruža Google Inc. („Google“). Google koristi prikupljene podatke za praćenje i ispitivanje upotrebe veb lokacije / aplikacije, za pripremu izveštaja o svojim aktivnostima i deljenje sa ostalim Google uslugama. Google može da koristi prikupljene podatke za kontekstualizaciju i personalizaciju oglasa sopstvene reklamne mreže

Naziv platforme:

 

Google Analytics, GA4

Mesto obrade:

 

Santa Clara (SAD)

 

 

Prikupljač podataka:

 

ALPHABET INC. GOOGLE INC.

Razlog prikupljanja podataka:

 

Ponovno oglašavanje putem Google analitike za multimedijalno oglašavanje. Google analitika za multimedijalno oglašavanje je usluga ponovnog oglašavanja i ciljanja ponašanja koju pruža Google i koja povezuje aktivnost praćenja koju obavlja Google Analytics i njeni kolačići sa Adwords mrežom oglašavanja i Doubleclick kolačićem

Vrsta prikupljenih podataka:

 

Kolačići i podaci o upotrebi

Naziv platforme:

 

Google Analytics

Mesto obrade:

 

Santa Clara (SAD)

 

Prikupljač podataka:

 

FACEBOOK. META PLATFORMS INC.

Razlog prikupljanja podataka:

 

Facebook ponovni marketing – Facebook remarketing. Ova usluga povezuje društvenu mrežu Facebook za internet sajtom u cilju oglašavanja

Vrsta prikupljenih podataka:

 

Kolačići i podaci o upotrebi

Naziv platforme:

 

Facebook, Facebook Pixel

Mesto obrade:

 

San Francisco (SAD)

 

 

Prikupljač podataka:

 

FACEBOOK. META PLATFORMS INC.

Razlog prikupljanja podataka:

 

Facebook prilagođena publika – Facebook custom audience. Facebook prilagođena publika je usluga ponovnog marketinga i ciljanja ponašanja koju pruža Facebook i koja povezuje aktivnost ove aplikacije sa Facebook mrežom oglašavanja

Vrsta prikupljenih podataka:

 

Kolačići i adresa e-pošte

Naziv platforme:

 

Facebook

Mesto obrade:

 

San Francisco (SAD)

 

 

Prikupljač podataka:

 

MAILCHIMP. INTUIT INC.

Razlog prikupljanja podataka:

 

Slanje i distribucija informativnih i promotivnih materijala preko mejla

Vrsta prikupljenih podataka:

 

Adresa e-pošte

Naziv platforme:

 

Mailchimp

Mesto obrade:

 

Atlanta (SAD)

 

 

Prikupljač podataka:

 

INSTAGRAM. META PLATFORMS INC.

Razlog prikupljanja podataka:

 

Instagram prilagođena publika – Instagram Ads. Instagram prilagođena publika je usluga ponovnog marketinga i ciljanja ponašanja koju pruža Instagram i koja povezuje aktivnost ove aplikacije sa Facebook i Instagram mrežom oglašavanja

Vrsta prikupljenih podataka:

 

Kolačići, adresa e-pošte, profil

Naziv platforme:

 

Instagram

Mesto obrade:

 

San Francisco (SAD)

 

 

Prikupljač podataka:

 

PINTEREST INC.

Razlog prikupljanja podataka:

 

Pinterest prilagođena publika. Pinterest prilagođena publika je usluga ponovnog marketinga i ciljanja ponašanja koju pruža Pinterest i koja povezuje aktivnost ove aplikacije sa Pinterest mrežom oglašavanja

Vrsta prikupljenih podataka:

 

Kolačići, profili

Naziv platforme:

 

Pinterest

Mesto obrade:

 

San Francisco (SAD)

 

 

Prikupljač podataka:

 

LINKEDIN INC.

Razlog prikupljanja podataka:

 

Linkedin prilagođena publika. Linkedin prilagođena publika je usluga ponovnog marketinga i ciljanja ponašanja koju pruža Linkedin i koja povezuje aktivnost ove aplikacije sa Linkedin mrežom oglašavanja

Vrsta prikupljenih podataka:

 

Kolačići i adresa e-pošte

Naziv platforme:

 

Linkedin, Google, AdSense

Mesto obrade:

 

Sunnyvale (SAD)

 

 

Upotrebom Apothecary sajta na adresi www.apothecary.rs prihvatate ovu Politiku privatnosti i zaštite podataka kupaca.

 

Ova politika poslednji put je ažurirana 09.11.2023. godine.

 

Proizvod dodat za upoređivanje