Unapređenje Apothecary sajta i privremena nedostupnost kupovine proizvoda

Unapređenje Apothecary sajta i privremena nedostupnost kupovine proizvoda

U periodu od 13. septembra do 22. septembra 2023. godine, Apothecary će raditi na unapređenju sajta, a čime ćemo omogućiti još veći prostor za dolazak novih proizvoda, prelazak na novu verziju e-commerce platforme, omogućiti još veću brzinu sajta, ali i pripremiti naše interne sisteme za uvođenje i povezivanje s novom bankom. Kako bismo osigurali nesmetani prelazak na novu verziju rešenja i sprečili eventualne greške, u ovom periodu Apothecary sajt neće raditi, već će biti omogućen samo pregled stranica i proizvoda, bez mogućnosti kupovine i naručivanja proizvoda. Nakon nadogradnje sajta ponovo ćemo biti s vama i sajt će raditi počev od 23. septembra 2023. godine. Unapred se izvinjavamo usled eventualnih nastalih neugodnosti i nadamo se da ćete nastaviti da posećujete i kupujete u Apothecary drogeriji. Hvala vam na razumevanju.

 

 

In the period from September 13 to September 22, 2023, Apothecary will work on improving the site, which will allow even more storage for the arrival of new products, switch to a new version of the e-commerce platform, enable even greater speed of the website, but also prepare our internal systems for integration with the new banking system. In order to ensure a smooth transition to the new version of the solution and prevent possible errors, during this period the Apothecary website will not work, but only the overview of pages and products will be enabled, without the possibility of purchasing and ordering products. After the website upgrade, we will be with you again and the site will work starting on September 23, 2023. We apologize in advance for any caused inconvenience and hope that you will continue to visit and shop at the Apothecary drugstore. Thank you for your understanding.

 

 

Dans la période du 13 septembre au 22 septembre 2023, Apothecary travaillera à l'amélioration du site, ce qui permettra encore plus de stockage pour l'arrivée de nouveaux produits, passera à une nouvelle version de la plateforme e-commerce, permettra une rapidité de livraison encore plus grande. le site Web, mais aussi préparer nos systèmes internes à l'intégration avec le nouveau système bancaire. Afin d'assurer une transition en douceur vers la nouvelle version de la solution et d'éviter d'éventuelles erreurs, pendant cette période le site Apothicaire ne fonctionnera pas, mais seul l'aperçu des pages et des produits sera activé, sans possibilité d'acheter et de commander des produits. Après la mise à jour du site Web, nous serons à nouveau avec vous et le site fonctionnera à partir du 23 septembre 2023. Nous nous excusons par avance pour tout inconvénient occasionné et espérons que vous continuerez à visiter et à faire vos achats à la pharmacie Apothicaire. Merci pour votre compréhension.

 

 

В период с 13 по 22 сентября 2023 года "Аптекарь" (Apothecary) будет работать над улучшением сайта, что позволит получить еще больше места для поступления новых товаров, перейти на новую версию платформы электронной коммерции, обеспечить еще большую скорость веб-сайт, но и подготовить наши внутренние системы к интеграции с новой банковской системой. Чтобы обеспечить плавный переход на новую версию решения и предотвратить возможные ошибки, в этот период сайт "Аптекарь" (Apothecary) не будет работать, а будет включен только обзор страниц и товаров, без возможности приобретения и заказа товаров. После обновления сайта мы снова будем с вами, и сайт заработает с 23 сентября 2023 года. Заранее приносим извинения за причиненные неудобства и надеемся, что вы продолжите посещать и делать покупки в аптеке "Аптекарь" (Apothecary). Спасибо за Ваше понимание.

 

 

Im Zeitraum vom 13. bis 22. September 2023 wird Apothecary an der Verbesserung der Website arbeiten, die noch mehr Speicherplatz für die Ankunft neuer Produkte ermöglicht, auf eine neue Version der E-Commerce-Plattform umstellt und eine noch höhere Geschwindigkeit ermöglicht der Website, sondern bereiten auch unsere internen Systeme auf die Integration mit dem neuen Bankensystem vor. Um einen reibungslosen Übergang auf die neue Version der Lösung zu gewährleisten und möglichen Fehlern vorzubeugen, wird die Apotheker-Website in diesem Zeitraum nicht funktionieren, sondern nur die Übersicht über Seiten und Produkte aktiviert, ohne die Möglichkeit, Produkte zu kaufen und zu bestellen. Nach dem Website-Upgrade sind wir wieder für Sie da und die Seite wird ab dem 23. September 2023 funktionsfähig sein. Wir entschuldigen uns im Voraus für etwaige Unannehmlichkeiten und hoffen, dass Sie die Drogerie Apothecary weiterhin besuchen und dort einkaufen. Danke für Ihr Verständnis.

 

 

A 2023. szeptember 13-tól szeptember 22-ig tartó időszakban a Apothecary az oldal fejlesztésén dolgozik, ami még több tárhelyet tesz lehetővé az új termékek érkezéséhez, áttér az e-kereskedelmi platform új verziójára, még nagyobb sebességet tesz lehetővé a weboldalt, hanem felkészítjük belső rendszereinket az új bankrendszerrel való integrációra. A megoldás új verziójára való zökkenőmentes átállás és az esetleges hibák megelőzése érdekében ebben az időszakban a Apothecary honlapja nem fog működni, hanem csak az oldalak és termékek áttekintése lesz engedélyezve, termékvásárlási és -rendelési lehetőség nélkül. A weboldal frissítése után ismét veletek leszünk, és az oldal 2023. szeptember 23-tól fog működni. Az okozott kellemetlenségekért előre is elnézést kérünk, és reméljük, továbbra is ellátogatnak és vásárolnak a Apothecary drogériában. Köszönöm a megértést.

 

 

2023913日至922日期Apothecary将致力于改网站,品的到来提供更多的存,切到新版本的子商平台,实现更快的速度 网站,的内部系,以便与新的行系集成。 了确保渡到新版本的解决方案并防止可能出错误,在此期Apothecary网站将无法运行,但启用面和品的概述,而无法购买订购产品。 网站升后,我将再次与您系,网站将于2023923日开始正常运行。来的不便,我深表歉意,希望您继续Apothecary店并物。感您的理解。

 

 

2023 9 13일부터 9 22일까지 Apothecary 사이트 개선에 노력할 예정입니다이를 통해 신제품 도착을 위해  많은 저장 공간을확보하고 전자 상거래 플랫폼의  버전으로 전환하여 더욱 빠른 속도를 가능하게  것입니다웹사이트를 구축할 뿐만 아니라 새로운 은행 시스템과의 통합을 위해 내부 시스템도 준비합니다 버전의 솔루션으로 원활하게 전환하고 오류 발생 가능성을 방지하기 위해  기간 동안 Apothecary 웹사이트는 작동하지 않으며 제품 구매  주문 가능성 없이 페이지  제품 개요만 활성화됩니다웹사이트 업그레이드 후에는 다시 여러분과 함께  것이며 2023 9 23일부터 사이트가 정상 작동할 것입니다불편을 끼쳐드린  미리 사과드리며계속해서 Apothecary 드럭스토어를 방문하여 쇼핑하시길 바랍니다이해해 주셔서 감사합니다.

Proizvod dodat za upoređivanje