U Apothecary internet drogeriji posvećeni smo zaštiti i poštovanju vaše privatnosti, kao i bezbednosti, što shvatamo veoma ozbiljno. Zbog toga ćemo se potruditi da zaštitimo vašu privatnost korišćenjem dostupnih sigurnosnih tehnologija. Stranice objavljene na našem sajtu, a na kojem se vrši razmena poverljivih podataka kao što su lozinka, šifra za pristup, plaćanje preko interneta, itd. zaštićene su upotrebom SSL sigurnosnog protokola i sertifikata (128-bitna zaštita podataka). SSL zaštitno kodiranje je standardna tehnologija zaštite podataka koja omogućava bezbednu razmenu podataka između korisnikovog internet pretraživača i Apothecary internet sajta. Ujedno, razmena podataka prilikom plaćanja platnim karticama zaštićena je uz pomoć Banca Intesa E-commerce rešenja, kao i dodatnom zaštitom Mastercard Secure i Visa Secure tehnologija. Ipak, uz sve tehničke zaštite koje primenjujemo na našem sajtu želimo da ukažemo na bezbednosne preporuke koje bismo vam ujedno preporučili da primenite, i to ne samo na Apothecary sajtu, već na svim sajtovima i celokupnom internet okruženju.

 

Apothecary svojim korisnicima osigurava privatnost i zaštitu ličnih podataka, lozinki i svih ostalih detalja na svom internet sajtu u skladu s našom Politikom privatnosti. Prilikom registracije na Apothecary sajtu imate mogućnost da izaberete željeno korisničko ime i lozinku koju ćete koristiti za pristup i kupovinu preko našeg sajta. Strogo preporučujemo da ove podatke nikada ne delite sa ostalim osobama, već da ih čuvate isključivo za sebe. Prilikom pristupa i upotrebe Apothecary sajta, sami ste odgovorni za sve radnje i porudžbine koje se izvrše na našem sajtu, a pod vašim korisničkim imenom, lozinkom ili privatnim podacima unetim za kupovinu i isporuku proizvoda. Korisničko ime i lozinka sve vreme su zaštićeni upotrebom SSL sertifikata tj. protokola sigurnosti. Veza između stranica sajta i internet pretraživača takođe su osigurani SSL sertifikatom, dok sigurnost plaćanja, ukoliko se koriste platne kartice, osigurava finansijska ustanova i procesor platnih kartica u skladu sa svojim bezbednosnim protokolima i sertifikatima.

 

 

U Apothecary internet drogeriji prihvatamo debitne, kreditne i poslovne platne kartice izdate od svih banaka u Srbiji i inostranstvu poput Visa, Mastercard, Maestro, American Express i DinaCard. Plaćanje platnim karticama na Apothecary sajtu je sigurno i zaštićeno uz pomoć Banca Intesa E-commerce rešenja, kao i dodatnom zaštitom Mastercard Secure i Visa Secure. Prilikom plaćanja platnim karticama, i nakon potvrde porudžbine, bićete preusmereni na stranicu Banca Intese (iako to možda nije vaša banka, niti imate kartice ove banke), a na kojoj se vrši unos podataka sa vaše platne kartice i obavlja onlajn plaćanja. Ukoliko je onlajn transakcija uspešno obavljena, bićete preusmereni nazad na Apothecary sajt sa obaveštenjem da je plaćanje uspešno izvršeno. Takođe, u procesu verifikacije transakcije može da se dogodi, ukoliko koristite kartice drugih banaka (ne platne kartice Bacna Intesa), a koje imaju aktiviranu 3D Secure ili drugu zaštitu, da se pojavi bezbednosna stranica vaše banke sa zahtevom za unos jednokratne lozinke radi dodatne zaštite.

 

Ipak, uz svu zaštitu koju obezbeđuju Apothecary, banka kao finansijska ustanova i procesor platnih kartica, ističemo važnost bezbednosnih preporuka i saveta koji važe za opštu bezbednost u internet okruženju, plaćanju na internetu, kao i upotrebu platnih kartica prilikom kupovine, i to ne samo na Apothecary sajtu, već uopšte na celokupnom internetu. Zbog sopstvene sigurnosti, preporučujemo vam da čuvate privatne podatke i zaštitite ih od trećih lica, a to su vaše korisničko ime, lozinka, mejl, broj telefona, broj platne kartice, rok važenja platne kartice, sigurnosni kôdovi, PIN, CVV/CVV2. Apothecary nikada, i ni na koji način neće preko telefona, mejla, društvenih mreža ili preko drugih kanala tražiti od vas da dostavite ovakve podatke, uključujući i kôd koji može banka da vam dostavi SMS-om ili napravljen u vidu tokena kroz e-banking ili m-banking aplikacije. Ovo su isključivo vaši privatni podaci i njih nikada nemojte da delite ni sa kim, čak i ukoliko se osoba predstavlja da je predstavnik banke ili Apothecary drogerije.

 

Kako nam je bezbednost podataka prioritet, redovno nastojimo da obezbedimo njihovu sigurnost i poverljivost, primenjujući najsavremenije tehnologije i najviše bezbednosne standarde. Nažalost, kako u svetu, tako i u Srbiji, vrlo često se pronalaze načini za izvršenje određenih prevarnih radnji, pa smo iz tog razloga pripremili niz bezbednosnih preporuka kako bismo ukazali i pomogli kako i na koji način da sačuvate svoje privatne podatke:

 

- za poručivanje proizvoda uvek koristite svoj računar, mobilni telefon ili tablet uređaj

- na svojim uređajima uvek koristite instalirane zaštite u vidu antivirus i firewall, kao i  programa za detekciju spajvera i malvera

- redovno ažurirajte zaštitne programe na svojim uređajima, kao i operativne sisteme i verzije internet pretraživača

- ne ostavljajte svoj računar ili mobilni uređaj bez nadzora, i uvek ih zaključajte šifrom ili biometrijskim podacima

- ne preporučuje se korišćenje javnih ili neobezbeđenih računara za pristup sajtu i poručivanje proizvoda

- ne preporučuje se upotreba javnih WiFi mreža za poručivanje proizvoda

- redovno proveravajte stanja na svojim računima u banci, kao i detalje transakcija izvršenih platnim karticama

- ukoliko primetite bilo kakvu sumnjivu transakciju platnim karticama odmah je prijavite svojoj banci

- ukoliko izgubite svoju platnu karticu, odmah i bez odlaganja to prijavite svojoj banci

- ukoliko to vaša banka omogućava, zatražite usluge za dostavljanje obaveštenja o transakcijama platnim karticama preko SMS-a ili mobilnih "push" notifikacija

- nemojte da koristite vaš JMBG, broj računa u banci ili slične podatke prilikom kreiranja naloga na sajtu

- nakon završene kupovine na sajtu, pravilno se izlogujte sa sajta uz predviđenu opciju za odjavljivanje

- nikada nemojte da otkrivate vaše lične podatke, kao ni broj platne kartice, datum važena kartice, PIN kôd, CVV/CVV2 kôd u slučaju da vas nekon kontaktira i predstavlja se kao predstvanik banke ili Apothecary drogerije

- ubacite link Apothecary sajta (www.apothecary.rs) u markere vaših intenet pretraživača (Bookmarks)

- ne pristupajte sajtu preko sumnjivih linkova koje eventualno možete da dobijete mejlom, SMS-om ili preko interneta, čak i ako vizuelno i grafički može da izgleda poput Apothecary drogerije

- Apothecary ne koristi, niti šalje poruke preko aplikacija kao što su Viber, Whatsapp, Telegram (za komunikaciju s nama koristite zvanične kontakt podatke ili kontakte osoba zaposlenih u Apothecary drogeriji, a koji su te kontakte podelili s vama)

- ukoliko dobijete poruku od naših kurirskih službi (PostExpress ili City Express) to će biti samo u vidu informacije o dostavi proizvoda; u slučaju da dobijete poruku od navodnih kurirskih službi ili pak telefonski poziv, a gde vam se traži da uneste ili saopštite podatake vaše platne kartice (broj, rok važnosti, PIN kôd, CVV/CVV2 kôd i slicno) nikako nemojte da unosite ili da saopštavate takve podatke i odmah prijavite takve poruke i pozive Apothecary drogeriji

- ukoliko sumnjate u navodnog pošiljaoca i ispravnost poruke i njegovu legitimnost, slobodno kontaktirajte direktno Apothecary internet drogeriju

- kada pristupate Apothecary sajtu, slobodno proverite da li je zaštićen transportnim šifrovanjem, odnosno SSL protokolom, kao i HTTPS u pozivu datog linka

- slobodno proverite pridruženi digitalni sertifikat na Apothecary sajtu, i to u smislu da li je vremenski validan, odnosno da nije istekao, kao i da je izdat od poverljivog sertifikacionog tela koje je prepoznato kao poverljivo u vašem internet pretraživaču i da je izdat upravo za Apothecary sajti i link kome pristupate

- nikada ne unosite PIN platne kartice na sajtu

- zaposleni u Apothecary drogeriji nikada neće tražiti od vas porukom, mejlom, telefonom, društvenim mrežama ili drugim vidovima komunikacije da pošaljete ili da saopštite sigurnosne kredencijale za plaćanje platnim karticama kao što su broj vaše platne kartice, rok važnosti platne kartice, PIN ili CVV/CVV2 kôdove, SMS ili token kôdove ove podatke unosite direktno vi prilikom kupovine proizvoda na Apothecary sajtu i nikada ih nikome ne saopštavajte niti šaljete

- nemojte od zapslenih u Apothecary drogeriji da tražite da oni umesto vas unose podatke sa vaše platne kartice i da izvrše kupovinu u vaše ime, jer je to zaposlenima u Apothecary drogeriji zabranjeno; neophodne podatke za kupovinu i plaćanje na sajtu unosite isključivo vi

 

  

Kako bi obavljanje transakcija na internetu bilo sigurno i jednostavno, kontinuirano primenjujemo najsavremenije tehnologije i najviše bezbednosne standarde. Ujedno, redovno ažuriramo softvere i programe koje koristimo, kako bismo imali njihove poslednje verzije.

 

Apothecary podržava dodatnu zaštitu platnih kartica vaših banaka uz pomoć 3D Secure lozinke ili uz pomoć jednokratne SMS lozinke. Kao dodatnu zaštitu prilikom plaćanja Visa ili Mastercard platnim karticama zahteva se unos jednokratne lozinke koja se dobija direktno od vaše banke (ukolko to vaša banka omogućava). Ova zaštita omogućena je korisnicima čije banke to podržavaju i klijnetima koji su prijavili svoje kartice za 3D Secure zaštitu, najviši stepen zaštite za kupovinu preko interneta korišćenjem programa dodatne identifikacije Mastercard Secure Code i Verified by Visa, a koji postoji na Apothecary sajtu. Uvođenjem ove funkcionalnosti banke su omogućile da uz pomoć 3D Secure loznike možete na siguran način da plaćate preko interneta i da se žaštitite od potencijalne zloupotrebe podataka sa kartice. SMS jednokratna lozinka dobija se u vidu standardne SMS poruke na vaš broj mobilnog telefona, koji je registrovan i verifikovan u banci u kojoj imate račun, odnosno u banci koja vam je izdala platnu karticu, čime se omogućava bezbedno i jednostavno obavljanje transakcije na internetu. Apothecary sajt nalazi se na Banca Intesa sajtu i listi e-commerce sajtova koji potvrđuju autentičnost i sigurnost plaćanja platnim karticama.

 

Apothecary je sertifikovan e-Trustmark nacionalnom oznakom poverenja u elektronskoj trgovini. Krajem 2022. godine Apothecary je pristupio procesu provere i sertifikacije svog sajta, radi dobijanja nacionalne e-Trustmark oznake poverenja u elektronskoj trgovini. Dobijanjem i postavljanjem e-Trustmark oznake na sajtu kupcima se ističe kredibilitet trgovca, koju je nezavisni nacionalni autoritet proverio i utvrdio da ona posluje u skladu sa važećim zakonima Republike Srbije i pravilima dobre poslovne prakse koji ujedno regulišu oblast elektronske trgovine i zaštite potrošača, i ističe da je pred vama pouzdan trgovac. Mi u Apothecary Internet drogeriji smo vrlo ponosni i zahvalni što smo prošli rigorozan proces sertifikacije i zaslužili nacionalnu oznaku poverenja u elektronskoj trgovini koju smo ponosno istakli na naš sajt.

 

Apothecary teži da bude predvodnik u industriji i da ukaže na primer dobre poslovne prakse. Pored toga, ostajemo kompletno posvećeni unapređenju e-commerce usluga u Srbiji u sklopu svoje internet drogerije, gde na jasan i jednostavan način predstavljamo proizvode, ali i brinemo o svojim kupcima od prvog kontakta s nama, pa do trenutka isporuke proizvoda na adresu. Želimo da ukažemo na važnost poštovanja svojih kupaca bez obzira na visinu porudžbine i to kroz odnos koji gradimo preko našeg sajta, društvenih mreža, kao i kroz kompletnu komunikaciju koju ostvarimo s našim kupcima.

 

Smatramo da svi zaslužujemo malo lepši život i zbog toga se aktivno uključujemo i pridružujemo inicijativama koje kao rezultat imaju kvalitetniji odnos ka kupcima i njihovo veće poštovanje. Za nas je to osnovni standard koji želimo da bude usvojen i primenjen i u Srbiji kako bi što više transakcija ostalo u našoj zemlji, a samim tim doprinelo daljem rastu i razvoju zemlje i društva.

 

Proizvod dodat za upoređivanje