Upotrebom sajta www.apothecary.rs prihvatate navedene Uslove korišćenja i prodaje Apothecary internet drogerije.

Ovi uslovi poslednji put su ažurirani 17.10.2020. godine

 

 

SADRŽAJ

1. OPŠTI USLOVI

1.1 Detaljnije informacije o uslovima

1.2 Intelektualna svojina

1.3 Korišćenje Internet sajta www.apothecary.rs

1.4 Način obrade ličnih podataka

1.5 Sigurnost i zaštita ličnih podataka

1.6 Dostupnost proizvoda

 

2. PORUDŽBINE

2.1 Registracija korisnika

2.2 Poručivanje i obrada porudžbina

2.3 Plaćanje porudžbina

2.4 Cena proizvoda

 

3. ISPORUKA PROIZVODA

3.1 Opšti podaci

3.2 Uslovi i rokovi isporuke

3.3 Moguća ograničenja kod isporuke

3.4 Način ugovaranja isporuke

 

4. REKLAMACIJA NA PROIZVODE I ODUSTAJANJE OD UGOVORA NA DALJINU

4.1 Način i proces reklamacija

4.2 Odustanak od ugovora i kupovine na daljinu

 

 

1. OPŠTI USLOVI

1.1 Detaljnije informacije o uslovima

Ovim dokumentom su definisani uslovi korišćenja i prodaje na Internet sajtu www.apothecary.rs koji korisnicima (u daljem tekstu: „Korisnik“ ili „Kupac“) omogućava naručivanje i kupovinu kozmetičkih preparata, dijetetskih suplemenata, opreme za bebe, preparata za lepotu, vitamina, kao i drugih proizvoda koji mogu biti prikazani na Internet sajtu www.apothecary.rs, a nalaze se u ponudi kompanije Aesthetics drogerie d.o.o.

 

Na kompletne navedene uslove primenjuju se Zakoni Republike Srbije i to: Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o elektronskoj trgovini, Zakon o obligacionim odnosima kao i ostali važeći propisi Republike Srbije.

 

Neophodno je pažljivo pročitati ovaj dokument i upoznati se sa pravima i obavezama pre bilo kakvog proces započinjanja kupovine.

 

Internet stranicu, odnosno ovaj sajt uređuje Aesthetics drogerie d.o.o. sa sedištem na adresi Preševska 98, 11000 Beograd, Srbija, matični broj: 21614823, PIB: 112141183 (u daljem tekstu: "Apothecary"). Proizvodi kupljeni preko internet sajta www.apothecary.rs isporučuju se isključivo na teritoriji Republike Srbije, a Apothecary pruža interaktivnu uslugu pregleda i kupovine na navedenom Internet sajtu. Usluga obuhvata pružanje informacija za pregled, kao i upravljanje objavljenim sadržajima. Pojam "Internet sajt" u ovom dokumentu podrazumeva sve stranice koje su objavljene u okviru Internet adrese www.apothecary.rs. Pojam "Apothecary" predstavlja robnu marku, odnosno brend koji je napravio i koji je u vlasništvu Aesthetics drogerie d.o.o.

 

Apothecary u potpunosti zadržava pravo izmene ovih Uslova korišćenja u bilo kojem trenutku, kao i u slučaju da je neophodno usklađivanje sa propisima i zakonima Republike Srbije ili ukoliko je neophodno u slučaju promene internih procedura i načina poslovanja Aesthetics drogerie d.o.o, kao i u slučaju unapređenja usluga u cilju poboljšanja zadovoljstva kupaca i brzine isporuke porudžbina preko Internet sajta. Sve izmene koje budu napravljene biće objavljene na Internet sajtu i stupiće na snagu odmah po objavljivanju i važiće isključivo za nove porudžbine koje su registrovane posle objavljivanja na internet sajtu. Ako korisnik ne dostavi prigovor ili izmenu porudžbine, kao i ukoliko ne otkaže ugovorenu porudžbinu, smatraće se da je prihvatio izmenjene uslove korišćenja. Korisnik tj. kupac je u obavezi da proveri uslove korišćenja na stranicama koje su namenjene za prikaz uslova na Internet sajtu pre svake porudžbine jer su moguće izmene u periodima između poseta ili porudžbine.

 

Navedeni uslovi korišćenja propisuju i definišu uslove i pravila koja se odnose na korišćenje Internet sajta od strane kupaca tj. korisnika.

 

Odmah nakon završene registracije na sajtu ili napravljene porudžbine, kupci tj. korisnici izjavljuju da su pročitali i razumeli uslove korišćenja, da su upoznati sa navedenim i u potpunosti saglasni sa ovde navedenim uslovima korišćenja, da prihvataju korišćenje Internet sajta u skladu sa navedenim uslovima, kao i da su lično odgovorni za zaštitu šifara i lozinki definisanih na mestima koja postoje na sajtu.

 

1.2 Pravo intelektualne svojine

Kompletan sadržaj i svi materijali koji su objavljeni na navedenom internet sajtu su u vlasništvu Apothecary, osim na linkovima i sadržajima gde je navedeno da je reč o spoljnim tj. eksternim linkovima van internet sajta www.apothecary.rs. Takođe, na sajtu www.apothecary.rs nalaze se sadržaji i materijali koji su napravljeni od strane trećih lica, odnosno koji su u vlasništvu proizvođača proizvoda, njihovih robnih marki i brendova.

 

Bilo koji vid korišćenja sadržaja sa ovog internet sajta bez pisanog pristanka i odobrenja Apothecary nije u skladu sa propisima koji regulišu zaštitu intelektualne svojina. Ime Aesthetics drogerie d.o.o. i odgovarajući grafički prikaz, kao i brend „Apothecary“ sa odgovarajućim grafičkim prikazom brenda, takođe su zaštitni znakovi Aesthetics drogerie d.o.o. i podležu propisima koji štite intelektualnu svojinu. Upotreba sadržaja ove internet stranice bez izričitog pristanka Aesthetics drogerie d.o.o. nije u skladu sa propisima koji regulišu zaštitu intelektualne svojine.

1.3 Korišćenje internet sajta www.apothecary.rs

Kupac i/ili registrovani, neregistrovani korisnik se izričito slaže da Internet sajt www.apothecary.rs koristi na sopstvenu odgovornost. Apothecary, niti bilo ko od zaposlenih u kompaniji, agenata, trećih lica koja su pružaoci usluga ili licenciranih kompanija, ne garantuje da korišćenje ovog Internet sajta neće biti prekinuto, presretnuto ili da neće imati greške, niti garantuje za (i) posledice koje mogu nastati korišćenjem ovog Internet sajta, ili (i) za tačnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili proizvoda dostupnih preko navedenog internet sajta.

 

Ova izjava o odgovornosti se odnosi na svu, običnu štetu i izmaklu korist moguće povrede uzrokovane bilo kakvim nedostacima, greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prenosu, računarskim virusom, prekidom u komunikacijskoj vezi, krađom, uništenjem ili neovlašćenim pristupom, promenama ili zloupotrebom zapisa na računarskoj opremi odnosno imovini kupca/registrovanog/neregistrovanog korisnik, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kojom drugom radnjom Apothecary odnosno njenih zaposlenih, agenata i/ili trećih pružaoca usluga.

 

Kupac/registrovani/neregistrovani korisnik, ovim izričito potvrđuje da Apothecary nije odgovoran za bilo kakvo moguće uvredljivo, neprikladno ili protivzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih lica te da rizik od šteta koje mogu nastati kao posledica navedenog u potpunosti snosi Kupac/registrovani/neregistrovani korisnik.

 

Apothecary ili druga fizička ili pravna lica uključena u stvaranje, proizvodnju ili distribuciju ovog internet sajta, ili s njima povezanog sadržaja i/ili softvera ni u kojem slučaju neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posledica korišćenja ili zbog nemogućnosti korišćenja ovog internet sajta. Kupac/registrovani/neregistrovani korisnik izričito potvrđuje da se Uslovi ovog poglavlja odnose na celokupan sadržaj ovog internet sajta.

 

Kupac/registrovani/neregistrovani korisnik je isključivo i jedino odgovoran za nabavku, održavanje i korišćenje sopstvene računarske opreme, uključujući, ali ne ograničavajući se na celokupan softver i hardver koji koristi i poseduje tom prilikom, kao i drugu opremu neophodnu za pristup i korišćenje internet sajta Apothecary internet prodaje te sve sa tim povezane troškove. Aesthetics drogerie d.o.o. nije odgovoran za bilo kakvo oštećenje opreme kupca/registrovanog/neregistrovanog korisnika, koja mogu nastati kao posledica korišćenja ovog internet sajta. Kupcu/registrovanom/neregistrovanom korisniku neće biti uskraćena propisima zagarantovana prava kao ni prava koja proizlaze iz ugovornog odnosa s Apothecary u svrhu izbegavanja svake sumnje i dvoumljenja oko odricanja odgovornosti od strane Apothecary.

 

Kupac/registrovani/neregistrovani korisnik u bilo kojem trenutku može da ostvari kontakt sa Apothecary preko navedenog Internet sajta ili e-mail adrese i tom prilikom zatraži izmene, dopune ili brisanje pogrešnog unosa.

 

1.4 Način obrade ličnih podataka

Kupac/registrovani/neregistrovani korisnik registracijom na www.apothecary.rs daje pristanak, odnosno svoju suglasnost da Apothecary, povezane kompanije i partneri, odnosno kurirske službe prikupljaju, obrađuju i međusobno razmenjuju sledeće podatke: lične podatke kupca/registrovanog/neregistrovanog korisnika navedene u obrascu pri registraciji. Kupac/registrovani/neregistrovani korisnik upoznat je sa pravom da u svakom trenutku može u potpunosti povući ovu izjavu o saglasnosti i zatražiti brisanje ličnih podataka. Svi lični podaci koje kupac/registrovani/neregistrovani korisnik pošalje u sklopu registracije i kupovine preko navedenog internet sajta biće zaštićeni u skladu sa zakonskim propisima Republike Srbije.

 

Internet sajt www.apothecary.rs koristi „cookies“ odnosno kolačiće tokom postupka kupovine kako bi mogao da prepozna i pamti korisnika prilikom posete Internet sajtu i na taj način omogući realizaciju kupovine ili posebne pogodnosti.

 

Stranice objavljene na internet sajtu www.apothecary.rs u vlasništvu Apothecary na kojem se vrši razmena poverljivih podataka (lozinka, šifra za pristup, plaćanje preko interneta, itd.) zaštićene su upotrebom SSL sigurnosnog protokola i sertifikata (128-bitna zaštita podataka). SSL zaštitno kodiranje je standardna tehnologija zaštite podataka koja omogućava sigurnu razmenu podataka između korisnikovog pretraživača i internet sajta www.apothecary.rs u vlasništvu Apothecary.

 

1.5 Sigurnost i zaštita ličnih podataka

Apothecary će kupcu/registrovanom/neregistrovanom korisniku osigurati privatnost i zaštitu ličnih podataka, lozinki i svih ostalih detalja na svom internet sajtu www.apothecary.rs u skladu s Politikom privatnosti. Pri registraciji na navedenoj internet adresi korisnik upisuje željeno korisničko ime i lozinku koju će koristiti prilikom pristupa internet sajtu. Lozinku je potrebno da korisnik sačuva isključivo za sebe i ne sme je deliti sa drugim licima. Korisnik je odgovoran za sve radnje i porudžbine na sajtu izvršene pod njegovim korisničkim imenom. Korisničko ime i lozinka sve vreme su zaštićeni upotrebom SSL sertifikata tj. protokola sigurnosti. Veza između stranice i korisnikovog internet pretraživača takođe je osigurana SSL sertifikatom, dok sigurnost plaćanja, ukoliko se koriste platne kartice, osigurava finansijska ustanova u skladu sa svojim protokolima i sertifikatima. 

 

Kupac/registrovani/neregistrovani korisnik slanjem informacija, dodatnih materijala, ideja, koncepata, znanja ili određenih tehnika ka Apothecary daje neograničenu i neopozivu licencu za korišćenje, izvođenje, kopiranje, prikazivanje, izmenu, distribuciju ili prenos informacija i materijala i saglasan je da Apothecary može slobodno da ih koristi u bilo koju svrhu.  Kompanija zadržava pravo i neće objaviti ime kupca/registrovanog/neregistrovanog korisnika ili na bilo koji drugi način objaviti činjenicu da joj je isti poslao materijale, kao i druge navedene informacije ili ideje, osim ukoliko:

 

(1) dobije dozvolu kupca/registrovanog/neregistrovanog korisnika za korišćenje njegovog imena; ili

(2) prethodno obavesti kupca/registrovanog/neregistrovanog korisnika da će materijali ili druge informacije poslate preko određenih delova i stranica na internet sajtu biti objavljeni ili na neki drugi način biti na njima upotrebljeni zajedno sa imenom kupca; ili

(3) je obavezna da to učini po zakonu.

 

Svaka komunikacija između kompanije i kupca/registrovanog/neregistrovanog korisnika ne smatra se poverljivom. Ukoliko se ipak dogodi da neke internet stranice dozvoljavaju objavu komunikacije koju su imali kupac/registrovani/neregistrovani korisnik i kompanija, Apothecary će činjenice o tome navesti na tim stranicama.

 

Slanjem i objavljivanjem komentara, drugih sadržaja i poruka na internet sajtu, Kupac/registrovani/neregistrovani korisnik daje Apothecary pravo korišćenja tih sadržaja, komentara i poruka u svrhu promocije, istraživanja tržišta, oglašavanja ili u bilo koju drugu dozvoljenu svrhu. 

 

Svi materijali koji su poslati ili dostupni preko internet sajta neće se smatrati tajnim ili poverljivim, kao niti poslovnom tajnom. Dostavljanjem materijala putem internet sajta, Apothecary je ovlašćen da isti neograničeno koristiti u bilo koje svrhe, uključujući umnožavanje, prenos, objavljivanje, emitovanje ili upotrebu na bilo koji drugi način, bez obaveze plaćanja bilo kakve naknade.

 

1.6 Obaveštenje o korišćenju ličnih podataka kupaca/registrovanih/neregistrovanih korisnika

Apothecary prikuplja samo neophodne, osnovne podatke o kupcima tj. korisnicima i neophodne podatke za poslovanje, kao i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Podaci prikupljeni na ovaj način biće korišćeni isključivo u svrhu isporuke poručenih proizvoda, kao i za slanje obaveštenja o trenutnom statusu porudžbine, kao i u svrhu dostave promotivnih materijala ili e-mail promocija i obaveštenja od strane kompanije, a na osnovu prethodno date saglasnosti kupca za prijem materijala ovog tipa. Prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe niti će oni biti prosleđeni trećim licima osim u svrhu dostave proizvoda. Pored navedenih podataka, prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje posetioci navedene internet adrese pretražuju, kupuju, kao i o stranicama koje posećuju. Ovi podaci se koriste isključivo kako bi naša ponuda bila što kvalitetnija za kupca, stranice unapređene i poboljšane i kako bi omogućili što jednostavniju kupovinu.

 

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne internet mreže u kriptovanoj tj. zaštićenoj formi SSL protokola i PKI ključeva i sistema, koji su trenutno najsavremeniji način za kupovinu preko internet sajta. Sigurnost podataka pri kupovini garantuje procesor platnih kartica tj. banka sa kojom kompanija ima sklopljen ugovor o saradnji i procesingu platnih kartica, te se time kompletan proces naplate odvija na stranicama banke, a ne navedenog internet sajta. Podaci sa platne kartice ni u jednom trenutku nisu dostupni našem sistemu niti zaposlenima u kompaniji.

 

1.7 Dostupnost proizvoda i tačnost informacija o proizvodima

Apothecary u potpunosti zadržava pravo da u bilo kojem trenutku iz prodaje povuče bilo koji proizvod. Ukoliko se navedena situacija dogodi, Apothecary će kupcu plaćenog, a neisporučenog proizvoda tj. plaćene usluge, vratiti pun iznos novca za one proizvode koji više nisu u ponudi, odnosno za one usluge koje su plaćene, a nisu izvršene, nezavisno od bilo kakvih razloga za povlačenje proizvoda iz prodaje tj. neizvršenja usluge.

 

Ne podrazumeva se da su svi proizvodi prikazani na sajtu www.apothecary.rs dostupni. Proizvodi prikazani na sajtu predstavljaju deo ponude za poručivanje i ne podrazumeva se da su dostupni u svakom trenutku.

 

Nastojimo da dobijemo tačne podatke o proizvodima od svojih dobavljača i proizvođača, i da iste podatke prikažemo na Apothecary sajtu. Međutim, ne možemo da garantujemo tačnost, potpunost i/ili pravovremenost ovih podataka u svakom trenutku. Razlike između podataka prikazanih na Apothecary sajtu i onih prikazanih na deklaracijama proizvoda mogu da se pojave, usled tehničkih i drugih opravdanih razloga (kao što su, bez ograničavanja samo na unapređenje recepture i/ili formulacije proizvoda, sastojaka proizvoda, kašnjenja u dostavljanju informacija od proizvođača i/ili dobavljača i dr.). Podaci koji su dostupni i objavljeni na Apothecary sajtu ne zamenjuju podatke navedene na deklaracijama proizvoda. U slučaju eventualnih odstupanja informacija, merodavne su one koje se nalaze na deklaraciji proizvoda. Kupac je obavezan da, pre upotrebe i korišćenja proizvoda, izvrši uvid u podatke sadržane na deklaraciji proizvoda (posebno na eventualno prisustvo alergena) i da iste uzme kao merodavne. Fotografije, ilustracije, video sadržaji, logotipi, robne marke, proizvodi i nazivi kompanija prikazani i pomenuti na sajtu mogu da budu ili jesu zaštitni znaci njihovih kompanija.

 

 

2. PORUČIVANJE I PORUDŽBINE

2.1 Registracija korisnika

Za kupovinu preko internet sajta www.apothecary.rs neophodno je da korisnik ima najmanje 18 godina.

Kupac/registrovani/neregistrovani korisnik je isključivo odgovoran i prihvatanjem uslova korišćenja potvrđuje da ispunjava uslove za kupovinu, kao i potvrđuje ispravnost unetih podataka prilikom kupovine i pravljenja porudžbina.

 

2.2 Poručivanje i obrada porudžbina

Poručivanje svih proizvoda koji su dostupni preko navedenog internet sajta Apothecary je isključivo elektronskim putem tj. preko sajta i smatraju se poručenim u trenutku kada kupac/registrovani/neregistrovani korisnik prođe kompletan proces poručivanja, posle čega će kupac/registrovani/neregistrovani korisnik dobiti obaveštenje u vidu potvrde na e-mail adresu koju je naveo u svojim kontakt podacima.

 

Nakon prijema e-mail obaveštenja iz prethodnog pasusa, porudžbinu nije moguće menjati preko internet sajta, već je neophodno kontaktirati Apothecary slanjem e-mail poruke na adresu office@apothecary.rs ili pozivom na broj telefona +381 69 5555579 (od ponedeljka do petka od 9h do 17h).

 

Ukoliko proizvodi koji su poručeni nisu dostupni, Apothecary će kontaktirati kupca posle slanja potvrde o prijemu porudžbine, sa informacijom o nedostupnosti proizvoda i eventualnom vremenu potrebnom da proizvod postane dostupan za isporuku, a ukoliko je to moguće.

 

Ugovor se smatra zaključenim kada kupac/registrovani/neregistrovani korisnik primi putem e-maila potvrdu da je njegova porudžbina poslata.

 

Apothecary će nastojati da dostavi sve proizvode koje je kupac/registrovani/neregistrovani korisnik poručio, ali zadržava pravo da odbije porudžbinu u slučajevima kada proizvod nije više dostupan za naručivanje preko proizvođača, dobavljača ili distributera, više sile ili u slučajevima kada je izvršenje ugovorne obaveze znatno otežano. Ako Apothecary odbije porudžbinu, kupac/registrovani/neregistrovani korisnik će o tome biti obavešten nakon prijema potvrde o prijemu porudžbine.

 

Kupac može da izabere mogućnost da mu proizvodi budu upakovani kao poklon i tom prilikom će biti obračunata definisana i prikazana cena za ovu vrstu usluge koje će biti dodata i prikazan u konačnom iznosu za naplatu porudžbenice.

 

2.3 Plaćanje porudžbina

Plaćanje svih porudžbina vrši se pouzećem pri preuzimanju proizvoda dostavljenih od strane kurirske službe, kao i online tj. platnim karticama preko internet sajta i to na samom kraju procesa poručivanja proizvoda. Platne kartice, kreditne ili debitne kojima je omogućeno plaćanje su jasno označene na sajtu u formi logotipa platnih kartica i to Maestro, Mastercard, American Express, Visa, Visa Electron i DinaCard.

 

Ukoliko se dogodi povraćaj robe ili povraćaj sredstava kupcu koji je prethodno izvršio plaćanje nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Apothecary je u obavezi da povraćaj izvrši putem Visa, EC/MC i Maestro metoda plaćanja ili uplatom na dinarski tekući račun.

 

Ukupan iznos dostave je uključen u konačni iznos za naplatu i jasno je označen na porudžbenici i računu, dok je za porudžbine preko 5.000 dinara, dostava besplatna.

 

2.4 Cena proizvoda

Cene prikazane na sajtu www.apothecary.rs su izražene u dinarima (RSD), dok je PDV uključen u cenu proizvoda.

 

Svi proizvodi koji budu poručeni biće isporučeni prema cenama važećim u trenutku porudžbine i koje su objavljene na navedenom sajtu. Uslovi plaćanja, promocije, cene ili akcijske ponude imaju važnost isključivo u trenutku porudžbine i mogu da se promene bez prethodne najave. U slučaju da se cena proizvoda promeni za vreme obrade porudžbine, ili cena na internet sajtu ne odgovara stvarnoj ceni proizvoda ili usluge, Apothecary će omogućiti kupcu da odustane od kupovine odnosno da potvrdi novu, promenjenu cenu.

 

U slučaju kada je naručen proizvod, odnosno kada su naručeni proizvodi već poslati kupcu, registrovanom, neregistrovanom korisniku, cena koja je bila prikazana prilikom naručivanja će biti primenjena, bez mogućnosti promene cene na akcijsku koja je nastala nakon naručivanja proizvoda.

 

 

3. ISPORUKA PROIZVODA

3.1 Opšti podaci

Apothecary isporuku poručenih proizvoda obavlja isključivo preko kurirske službe PostExpress (www.postexpress.rs) sa kojom ima zaključen ugovor o saradnji.  Svi proizvodi koje kupac poruči preko internet sajta www.apothecary.rs biće isporučeni na adresu koju je kupac naveo prilikom kupovine proizvoda tj. prilikom pravljenja porudžbine preko navedenog sajta.

 

Kupac je u obavezi da obezbedi prisustvo punoletne osobe na adresi koju je naveo prilikom poručivanja proizvoda, a kako bi kurir proizvode mogao da isporuči tj. kupac preuzme. Kurirska služba će pokušati isporuku u više pokušaja. Po preuzimanju poručenih proizvoda, kupac je u obavezi da potpiše prijem porudžbine i da plati iznos koji je naveden na porudžbenici i u računu, a koji su dostavljeni na e-mail adresu kupca. Ukoliko kupac ne potpiše potvrdu o prijemu, isporuka će se smarati odbijenom. Takođe, ukoliko kupac u trenutku isporuke nije na navedenoj adresi, u obavezi je da se dogovori sa predstavnikom kurirske službe o vremenu u kojem će biti na adresi iz porudžbine ili da se drugačije dogovori o mestu preuzimanja porudžbine. Apothecary ne može preuzeti odgovornost za ugovoreni termin isporuke.

 

Uručenje se vrši primaocu ili ovlašćenom licu uz potvrdu prijema na za to predviđenom mestu na Dostavnoj knjižici. Kada pošiljku u ime primaoca prima njegov punomoćnik, odrasli član domaćinstva ili kod primaoca stalno zaposleno lice, mora u potpisu naznačiti odnos prema primaocu i upisati broj lične karte. Za otkupne pošiljke od primaoca se naplaćuje poštarina za uplatu otkupnog iznosa po Cenovniku poštanskih usluga u unutrašnjem poštanskom saobraćaju i usluga novčanog poslovanja. Pošiljke koje iz bilo kog razloga nisu uručene čuvaju se 5 (pet) radnih dana od dana ostavljanja Izveštaja o prispeću. U slučaju da se pošiljka ne može uručiti pošiljaocu pošiljka se smatra neisporučivom.

 

Ukoliko isporuka ne bude uspešna, proizvodi će biti vraćeni u Apothecary, dok će porudžbina kupca biti otkazana, a novac koji je naplaćen platnom karticom će biti vraćen Kupcu. Porudžbine za koje je kupac označio da će biti plaćene pouzećem tj. prilikom preuzimanja, biće vraćene u  Apothecary.

 

Za povraćaj novca, kupac je u obavezi da kontaktira Apothecary slanjem e-maila office@apothecary.rs ili pozivom na broj telefona +381 69 5555579 (od ponedeljka do petka od 9h do 17h). U okviru telefonskog poziva ili e-mail poruke potrebno je da kupac dostavi broj tekućeg računa kako bi mu novac bio vraćen. Ukoliko je reč o plaćanju platnom karticom, novac će biti vraćen na platnu karticu sa koje je izvršeno plaćanje.

 

Apothecary zadržava pravo da spreči i sankcioniše kupce koji poručuju proizvode sa opcijom plaćanja pouzećem, a bez da žele proizvod i da plate, odnosno da kupe. U ovakvim situacijama Apothecary ima pravo da naplati uslugu kurirske službe i dostave, kao i da odbije dalje poručivanje proizvoda preko sajta www.apothecary.rs, te da blokira korisnički nalog kupca.

 

3.2 Uslovi i rokovi isporuke

Apothecary će nastojati da isporuči sve proizvode u što kraćem roku i to do pet (5) radnih dana, ukoliko to nije drugačije definisano prilikom poručivanja proizvoda tj. u toku pravljenja porudžbine od strane kupca.

 

Uslovi dostave proizvoda su definisani na sledeći način:

  • Standardna isporuka (do pet radnih dana)
  • Ekspresna isporuka (do 3 radna dana)
  • Prioritetna isporuka ( do jednog radnog dana)

 

Cena isporuke će biti prikazana prilikom odabira uslova isporuke kao i automatski obračunata i dodata u skladu sa odabranim uslovima isporuke proizvoda i njihovom prikazanom cenom i biće prikazana prilikom odabira uslova isporuke, kao i na porudžbenici i na računu.

 

Izuzetak čini kada je ukupan iznos poručenih proizvoda veći od 5.000 dinara i u tom slučaju će standardna isporuka proizvoda biti besplatna tj. troškove slanja snosiće Apothecary.

 

Ekspresna i Prioritetna isporuka su dodatne usluge koje Apothecary nudi i one se uvek naplaćuju i bez izuzetka, kao i bez obzira da li je ukupan iznos poručenih proizvoda niži ili viši od 5.000 dinara. Dodatne usluge Ekspresne i Prioritetne isporuke nisu dostupne za sve proizvode i gradove u Srbiji, a što će Apothecary dodatno potvrditi prilikom poručivanja proizvoda kontaktirajući kupca mejlom ili telefonom. U slučaju da dodatne usluge Eskpresne i Prioritetne isporuke nisu dostupne, kupac će o tome biti obavešten i biće ponuđena Standardna isporuka kao vid dostave poručenih proizvoda.

 

Ukoliko je reč o porudžbinama koje su poručene petkom posle 14h, tokom dana vikenda (subota i nedelja), ili na državni praznik, smatraće se da su porudžbine izvršene prvog sledećeg radnog dana. Ukoliko je reč o porudžbinama koje su poručene petkom posle 12h i danima vikenda (subota i nedelja), za njih se dostava vrši kao za porudžbine izvršene u ponedeljak.

 

Prikazani uslovi isporuke se odnose isključivo na teritoriju Republike Srbije, dok sva dodatna pitanja u vezi sa isporukom možete postaviti putem mejla: office@apothecary.rs ili pozivom na broj +381 69 5555579 radnim danom u periodu od 10 do 15h.

Ukoliko porudžbina nije isporučena u definisanom roku, kupac je u obavezi da kontaktira Apothecary kako bi bila izvršena provera toka porudžbine i trenutnog statusa isporuke. Kupac takođe može da prati svoju porudžbinu na internet sajtu dodeljenom od strane kurirske službe kako bi u svakom trenutnu imao informaciju gde se pošiljka nalazi i kada može da očekuje isporuku.

 

3.3 Moguća ograničenja kod isporuke

Dostavljanje poručenih proizvoda može biti obustavljeno zbog više sile na koju Apothecary ne može da utiče, kao i usled radnji ili okolnosti koje nije bilo moguće predvideti uključujući, ali ne ograničavajući se na primer: na prirodne i elementarne nepogode, zatvorene saobraćajnice usled vremenskih nepogoda ili drugih događaja, oštećenja ili radova na putu, objektu ili instalacijama, demonstracija ili okupljanja, karantina, ograničavanja kretanja, nedostupnosti kurirske službe. Ukoliko dođe do ograničenja ovakvog tipa Apothecary će sa svoje strane uložiti maksimalne napore kako bi sa kupcem i kurirskom službom bio dogovoren novi termin isporuke.

 

3.4 Način ugovaranja isporuke

U obavezi kupca je da obezbedi uslove i mogućnosti za prihvatanje isporuke na adresi koju je naveo prilikom pravljenja porudžbine. Ukoliko se dogodi da kupac nije u mogućnosti da lično primi porudžbinu, potrebno je da obezbedi prisustvo punoletne osobe. Kurirska služba nema mogućnost da isporuči proizvode za koje nije potpisana potvrda o prijemu tj. preuzimanju.

 

Ukoliko se dogode određene poteškoće za preuzimanje robe od strane kupca, kupac je dužan da odmah i neodložno u najkraćem roku obavesti Apothecary, dok Apothecary neće snositi odgovornost za bilo kakva kašnjenja u isporuci koja su rezultat ostvarenih poteškoća ili propusta od strane kupca.

 

Kada porudžbina bude isporučena kupcu ili osobi koja je u ime kupca preuzela robu od kurirske službe, kupac postaje vlasnik tih proizvoda i odgovoran je za sva naknadna oštećenja, gubitke ili uništenje proizvoda.

 

 

4. REKLAMACIJA NA PROIZVODE I ODUSTAJANJE OD UGOVORA NA DALJINU

4.1 Postupak reklamacija

Reklamaciju na robu kupljenu preko Apothecary internet sajta, kupac može da izjavi isključivo preko e-mail adrese office@apothecary.rs ili pozivom na broj +381 69 5555579 radnim danom u periodu od 10 do 15h i uz dostavu računa ili drugog dokaza o ostvarenoj kupovini.

 

Apothecary će biti u obavezi da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacije od strane kupca.

 

Apothecary je takođe u obavezi da kupcu izda pisanu potvrdu ili da potvrdi preko e-mail poruke prijem reklamacije, odnosno da kupca informiše o broju pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

 

Evidencija o primeljnim reklamacija vodi se u obliku knjige i sadrži podatke o podnosiocu i datumu prijema reklamacije, podatke o robi, kratkom opisu nesaobraznosti i zahtevu iz reklamacija, datumu izdavanja potvrde i prijemu reklamacije, odluci o odgovoru Kupcu, datumu dostavljanja te odluke, ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio Kupac, načinu i datumu rešavanja reklamacije, kao i informacije o produžavanju roka za rešavanje reklamacije.

 

Apothecary je dužna da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem kupcu pošalje odgovor na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Apothecary na reklamaciju Kupca mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Kupca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana.

 

Apothecary je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost Kupca.

 

Ukoliko Apothecary iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Kupca u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti Kupca i navede rok u kojem će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom. Nemogućnost Kupca da dostavi Apothecaryu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

Apothecary je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja sa pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na Kupca. Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Kupca pretpostavlja se da je nesobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.

 

Kupac koji je obavestio Apothecary o nesaobraznosti robe ima pravo da zahteva od Apothecary da otkloni nesaobraznost bez naknade, zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

 

Ukoliko postoji nesaobraznost robe, kupac je posle prihvaćene reklamacije može vratiti o trošku Apothecary putem kurirske službe sa kojom Apothecary ima zaključen ugovor, a to je PostExpress.

 

Kupac je dužan da se pridržava svih uputstava iz deklaracije u pogledu namenske upotrebe robe, njegovog održavanja i sl.

Kupac nema pravo na reklamaciju ako je nedostatak na robi nastao njegovom krivicom, ukoliko je proizvod otvoren i korišćen, fizičkim oštećenjem pri upotrebi robe ili nepravilnog održavanja robe.

 

Ispravna roba može biti predmet povraćaja samo pod uslovom da postoje odgovarajući dokazi da je roba bila čuvana, kao i da je njome rukovođeno u skladu sa propisanim uslovima čuvanja, odnosno rukovanja.

 

Ovlašćena osoba u Apothecaryu za prijem reklamacija prilikom prijema reklamacije od strane kupca koji je robu kupio preko internet sajta Apothecary, u reklamacioni list koji daje/dostavlja Kupcu unosi sledeće podatke: Ime i prezime podnosioca reklamacije, adresu podnosioca reklamacije, broj telefona podnosioca reklamacije, naziv robe koja se reklamira, razlog podnošenja reklamacije, broj reklamacije, datum podnošenja reklamacije.

 

Osoba ovlašćena za prijem reklamacija sve podatke o prispelim reklamacijama, kao i načinu njihovog razrešenja unosi u knjigu evidencija i reklamacija. Osoba ovlašćena za prijem reklamacije je dužna da primi svaku reklamaciju i prosledi je osobi imenovanoj od strane Apothecarya koja odlučuje o reklamaciji i daljem vođenju postupka. Osoba koja odlučuje i koja je odgovorna za rešavanje reklamacije, o reklamaciji odlučuje odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije.

 

O odluci reklamacije ovlašćeno lice obaveštava Kupca pisanim putem, slanjem obaveštenja elektronskim putem.

Transportni troškovi koji nastanu po osnovu prihvaćene reklamacije padaju na teret Apothecary.

 

4.2 Odustajanje od ugovora

Kupac ostvaruje pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija „Izjavom o odustajanju od ugovora“ u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu kupca odnosno trećeg lica koje je odredio Kupac, a nije prevoznik.

 

Obrazac za odustanak kupac može preuzeti ovde.

 

Odustajanjem od ugovora kupac se oslobađa svih obaveza, osim obaveza plaćanja troškova vezanih za slanje proizvoda koji se vraćaju usled odustajanja od ugovora.

 

Proizvodi koje kupac vraća moraju biti nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, a kupac uz obrazac „Izjavu o odustajanju od ugovora“ mora priložiti račun ili drugi dokaz o uplati.

 

Kupac može u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija bez navođenja razloga da odustane od ugovora. Izjava o odustajanju od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata na e-mail adresu Apothecarya od strane kupca.

 

Ako kupac ostvari pravo na odustajanje od ugovora smatra se da ugovor nije ni zaključen i nastaju obaveze propisane čl. 34. i čl. 35. Zakona o zaštiti potrošača.

 

Apothecary je dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primila od Kupca, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustajanje.

 

Apothecary može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Apothecary u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.

 

Kupac je dužan da vrati robu Apothecary ili licu ovlašćenom od strane Apothecarya bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustajanje.

Troškove vraćanja proizvoda snosi isključivo kupac.

 

Obrazac „Izjava o odustajanju od Ugovora“ može se preuzeti sa internet sajta www.apothecary.rs i saglasnošću sa ovim uslovima korišćenja smatra se da je kupac obavešten o ovom dokumentu kao i da je preuzeo isti.

Proizvod dodat za upoređivanje