Kupac ostvaruje pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija „Izjavom o odustajanju od ugovora“ u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio kupac, a nije prevoznik. Obrazac za odustanak kupac može preuzeti ovde. Odustajanjem od ugovora kupac se oslobađa svih obaveza, osim obaveza plaćanja troškova vezanih za slanje proizvoda koji se vraćaju usled odustajanja od ugovora. Proizvodi koje kupac vraća moraju biti nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, a kupac uz obrazac „Izjavu o odustajanju od ugovora“ mora priložiti račun ili drugi dokaz o uplati.

 

Kupac može u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija bez navođenja razloga da odustane od ugovora. Izjava o odustajanju od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata na mejl adresu Apothecary drogerije od strane kupca. Ako kupac ostvari pravo na odustajanje od ugovora smatra se da ugovor nije ni zaključen i nastaju obaveze propisane čl. 34. i čl. 35. Zakona o zaštiti potrošača.

 

 

Apothecary drogerija je dužna da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primila od kupca, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je kupac poslao obrazac za odustajanje. Apothecary može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Apothecary drogeriji u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.

 

Kupac je dužan da vrati robu Apothecary ili licu ovlašćenom od strane Apothecary drogerije bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustajanje. Troškove vraćanja proizvoda snosi isključivo kupac.

 

Obrazac „Izjava o odustajanju od Ugovora“ može se preuzeti sa internet sajta www.apothecary.rs i saglasnošću sa ovim uslovima korišćenja smatra se da je kupac obavešten o ovom dokumentu kao i da je preuzeo isti.

Proizvod dodat za upoređivanje