Doživite Olimpijske igre uz Banca Intesa Visa kartice

Doživite Olimpijske igre uz Banca Intesa Visa kartice

Banca Intesa i Visa vam pružaju priliku da budete deo najuzbudljivijeg događaja godine - Olimpijskih igara u Parizu. Kupujte svojom Banca Intesa Visa platnom karticom i imate šansu da osvojite jedno od 5 putovanja u Pariz na Olimpijske igre ili neku od brojnih nagrada koje vam je omogućila Visa.

 

Svaka kupovina koju obavite svojom Banca Intesa Visa platnom karticom od 1. aprila 2024. godine do 13. maja 2024. godine može da bude ključ koji otvara vrata ka ovoj nezaboravnoj avanturi. Zamislite sebe kako sedite na tribinama stadiona u Parizu, gledajući najbolje sportiste sveta kako prkose gravitaciji, dostižući nove visine i postavljaju rekorde. Ili osvojite fantastične robne nagrade koje vam mogu doneti delić olimpijskog duha u vaš dom. Banca Intesa i Visa upravo nude tu mogućnost kroz nagradnu igru „Doživite Olimpijske igre uz Banca Intesa Visa kartice”, a koju organizuje upravo Banca Intesa.

 

Svaka kupovina od minimum 3.500 RSD koju obavite svojom Banca Intesa Visa platnom karticom u periodu od 1. aprila 2024. godine do 13. maja 2024. godine na internet prodajnim mestima, uključujući Apothecary internet drogeriju, može da bude ključ koji otvara vrata ka ovoj nezaboravnoj avanturi.

 

Povećajte šansu za osvajanje nagrade i podelite svoju kupovinu na rate, jer će se svaka rata u minimalnom iznosu od 3.500 RSD posmatrati kao pojedinačna transakcija. Usluga plaćanja na rate je dostupna svim korisnicima Banca Intesa Visa kreditnih kartica (Visa Classic i Visa Gold). Za debitne kartice Visa Inspire, Visa Infinite i Visa Platinum, potrebno je da imate odobrenu uslugu plaćanja na rate. Preostale Banca Intesa debitne kartice nemaju mogućnost plaćanja na rate.

 

U nagradnu igru ulaze transakcije u minimalnom iznosu od 3.500 RSD obavljene Banca Intesa Visa platnom karticom u periodu od 1. aprila 2024. godine do 13. maja 2024. godine, na internet prodajnim mestima, uključujući Apothecary internet drogeriju. Izvlačenje dobitnika biće izvršeno 15. maja 2024. godine. Pravo učešća imaju sva punoletna fizička lica, državljani Republike Srbije sa prebivalištem u Republici Srbiji, korisnici Banca Intesa Visa platnih kartica, a koji su dali pristanak na obradu podataka o ličnosti u svrhu marketinga i ispitivanja zadovoljstva klijenata. Jedan dobitnik može da dobije samo jednu glavnu nagradu i samo jednu robnu nagradu. Dobitnik glavne nagrade, može da bude i dobitnik robne nagrade. Pravo učešća nemaju korisnici Visa poslovnih kartica (Visa Business), korisnici Visa platnih poklon kartica i korisnici Visa platnih kartica izdatih od strane drugih banaka. Prava učešća u nagradnoj igri imaju samo klijenti Banca Intesa u Srbiji i navedenih Visa platih kartica.

 

Kupovinom proizvoda i usluga u okviru Apothecary drogerije u iznosu većem od 3.500 RSD imate pravo učešća u nagradnoj igri koju organizuje Banca Intesa u saradnji s kompanijom Visa u Srbiji, ukoliko ste klijent Banca Intesa i koristite neku od navedenih Visa platnih kartica izdatih od strane ove banke. Transakcije koje su izvršene i stornirane tokom perioda trajanja nagradne igre ne daju pravo na učestvovanje u nagradnoj igri.

 

Više informacija o nagradnoj igri koju organizuju Banca Intesa i Visa, kao i nagradama možete da saznate na ovom linku, kao i u okviru pravila nagradne igre. Ujedno, kompletan Pravilnik nagradne igre i Informacije o obradi podataka o ličnosti dostupni su i objavljeni na Banca Intesa sajtu na www.bancaintesa.rs.

 

Organizator nagradne igre, odnosno priređivač je „Banca Intesa a.d. Beograd” sa svrhom podsticanja korišćenja Visa platnih kartica izdatih od strane priređivača, kao i brend promocije priređivača u Srbiji, a u sklopu Olimpijskih igara 2024. godine u Parizu.

Proizvod dodat za upoređivanje